Aumen
< Mexico | Militärhemmet | Myrdrömmen >
1
A
B
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Makten
Mexico
> Militärhemmet
Myrdrömmen
O
P
R
S
T
V
Ü
Ö
Ord: Militärhemmet
Alternativt: MH, Millan
Image
Det lokala Kaféet. På senare tid mycket outnyttjat. Inte helt ovanligt att personer satt där (för) många timmar. I dagligt tal refererar man till Militärhemmet så här: "Syns vi på MH senare?" eller "Är du på Millan nu?"
Kontakt: aumen@samurajdata.se

< Mexico | Militärhemmet | Myrdrömmen >